Obaveštenje za oktobar 2017 | A&S Union Subotica – OGLASI SUBOTICA

NAVODNJAVANJE:

Svi vlasnici plantaža da obavezno prekinu sa navodnjavanjem,zalivanjem i prihranom biljka.

 Biljkama moramo omogućiti  da pravovremeno spuste biljne sokove u koren i polako se pripreme za zimu, kako bi izbegle izmrzavanje stabala.

ZAŠTITA PROTIV GLJIVIČNIH BOLESTI U ZEMLJIŠTU:

 Pre pripreme sistema za navonjavanje predlažemo da uradite zaštitu protiv gljivičnih blesti.

Na parcelama gde je predusev bio stari voćnjak  ili zapušteno neobrađeno  zemljište,  te parcele koje su sa povišenim  nivoom   podzemnih voda, postoji velika verovatnoća pojave gljivičnih bolesti koje mogu zahvatiti koren i stablo.

Negativan pratilac svega ovoga je moguć razvoj uzročnika sledećih gljivičnih oboljenja:

( Phytophtora,  Phytium, Rhictonia, Sclerotinia, Fusarium, Verticilium  i dr,) koji mogu da

uzrokuju mnoge  bolesti korena, korenovog vrata, kore i stabla te da dovedu do ozbiljnih

oštećenja i propadanja stabala.

Preko Sistema kap po kap ili pojedinačnim zalivanjem dodati sledeće varijante npr:

A   -Fungicid -npr-Galofungin T 1,5 lit/h ili ( Ridomil MZ, Metalaksil, Alijansa, Funomil, Topsin)

Moguće je pomešati dva fungicida radi proširenja spectra delovanja na veći broj

uzročnika gljivčnih bolesti  ili

B  – Biofungicid Trifender WP 1,0 kg/ha (A&S UNION)

1.Dodaje se kroz sistem kap po kap ili

2.Zalivanjem pojedinačnih stabala sa vodom u količini tri do pet litara vode po biljci i

ZAŠTITA PROTIV ZEMLJIŠNIH ŠTETNIKA:

Miševi voluharice i drugi štetnici mogu tokom jeseni i zime na da prave ogromne štete na zasadu Paulovnie, tako što grizu i oštećuju  koren i uništavaju sistem za navodnjavanje i foliju.

Obavezno uraditi postavljanje mamaka ili već pripremljene smeše za trovanje miševa, voluharica i drugih štetočina.

Otrov se stavlja u aktivne rupe 5-10 grama po rupi i nakon toga pritisne nogom da se rupa zatvori. Nakon nedelju dana proveriti dali ima aktivnih rupa i ponovo stavite otrov u njih,

Ovo je potrebno ponavljati dok se ne eliminiše opasnost od štetnika .

 PRIPREMA SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE ZA ZIMU:

 Cevi ili trake za navodnjavanje trebate isprati i ispustiti vodu na krajevima,  tako što ćete na krajevima creva ili cevi odvrnuti slavine ili razvezati trake i ostaviti nekoliko minuta da voda slobodno izlazi i ispira nakupljene mehaničke nečistoće.

Nakon ispiranja  i ispuštanja vode iz sistema potrebno je ponovo zatvoriti cevi ili trake na krajevima.

Sve pokretne delove za navodnjavanje, pumpe, agregate, filtere ,dozatore treba da demontirate, i iz njih ispustite vodu, očistite ih i sklonite u prostoriju gde neće izmrzavati.

ODRŽAVANJE PROSTORA IZMEĐU REDOVA:

Prostor između redova potrebno je redovno održavati, kako bi sprečili razmnožavanje i širenje korova.

Održavanje se može sprovesti na sledeće načine :

–       Tanjiranje, freziranje

–       Košenje, tarupiranje

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *